Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Сертификати и удостоверения

Дружеството е редовен член на Камарата на Сроителните в България № 11264 от 31.10.2018г.

От 2018г. Дружеството е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • I ГРУПА; Строителство по чл.137, ал.1, т.4, букла Е и т.5, буква Е и Строежи от 3-та до 5-та категория
  • II ГРУПА, Строежи 3-та и 4-та категория
  • III ГРУПА, Строежи от 3-та до 5-та категория
  • IV ГРУПА, Строежи от 3-та до 5-та категория
  • V ГРУПА, отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“ с класове 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20.

    

    

  

 

 Дружеството е сключило задължителните застраховки Професионална отговорност (Застрахователна полица №212223213000161/25.4.2023) и Трудова злополука (Застрахователна полица №711523213000176/26.4.2023г.) издадени от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД.

 От 2020г. в Дружеството са въведени

  • Система за управление на Качеството 9001:2015;
  • Система за управление по отношение на Околната среда 14001:2015 и
  • Система за управление на здравето и  безопастността при работа 45001:2018

           

От 2020г. Дружеството е регистрирано за участие в обществени поръчки към САЩ, НАТО И ООН - U.S. Federal Governments System for Award Management (SAM Registration) 

    

 

В началото на 2021г. "Нова строителна идея" ЕООД подписа Меморандом за взаимно сътрудничество с "МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ВОЙНИЦИ НА МИРА ЗА ХУМАНИТАРНО РАЗВИТИЕ ЕВРОПА, АЗИЯ, АФРИКА"