Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Екип

инж. Георги Стефанов Спиридонов – Управител

През 1999г. инж. Спиридонов завършва магистърска спепен във Висше Военно Транспортно Училище “Тодор Каблешков” – гр. София, Специалност Строителен инженер – транспортно строителство.

Средно образуваниe получава от Техникум по електротехника “С.М.Киров” София, Специаност Автоматизация на производството.

От 1999г. до 2004г. работи като Технически ръководител и Ръководител проекти в „Главболгарстрой“ АД, “ГОМАКС” ООД, “CTC Инженеринг” София и др.

През 2004г. е част от екипа Инвеститорски контрол към Дирекция: “Реконструкция и разширение на Летище София”.

През периода 2004-2005г. е отговарящ по изпълнение на проекти финансирани по Програма PHARE към Министерство на Икономиката, Дирекция “Предпресъединителни програми и проекти“ - “Развитие на българският Културен туризъм”, “Развитие на българският Еко-туризъм”, “Трансформация на бивши военни бази – Разград и Симитли”, Техническа помощ по проект “Развитие на българският Еко-туризъм”.

В периода 2005-2017г. инж. Спиридонов е част от екипа на “НОЛА 7” ЕООД, “КИК-Дизайн” ООД и “ПИ ЕЙЧ АЙ” АД, като успява да докаже професионалните си качества и от Ръководител проект достига до длъжност Директор Строителство и Член на Борда на Директорите в “ПИ ЕЙЧ АЙ” АД.

През 2018г. учредява Еднолично Дружество с Ограничена отговорност „Нова Строителна Идея“. Управлява и изпълнява обекти от гражданското  и инфраструктурно строителство. Извършва услуги в сферата на консултациите, инвестиционното строителнство и управлението на имоти.

Член е на Управителният съвет на ОП-София към КСБ.

Роден е в гр. София. Семеен, с 2 деца.

Ползва английски, немски и руски език.