Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Земни работи

"Нова Строителна Идея" ЕООД съвместно със своите партньори изпълнява изкопни и земни работи, натоварване, транспортиране и депониране на земни маси, насипни работи със земни почви и трошено-каменни фракции, благоустройство, ланшафтно строителство, вертикална планировка, поливни системи и облагородяване на терени.