Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Инфраструктурно строителство

"Нова Строителна Идея" ЕООД изпълнява различни дейности свързани с изграждане на инфраструктурни обекти - пътища, мостове, надлези, съоръжения, проводи и др. Дружеството разполага с екип и необходимите технически ресурси за изпълнението на обекти от подобен характер.