Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: “Ремонт на ул. „Шипка“ гр. Дряново, част от ДЗЗД „Шипка 2018“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Дряново“.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: изпълнение на пътни тротоари и бордюри.