Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: “Ремонт на Спортен салон находящ се в двора на 148 ОУ „Проф.Любомир Милетич“- кв. Слатина, гр. София“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Спортен Клуб Топалов“.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ремонтни работи по фасада.