Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: Изграждане до въвеждане в експлоатация на следния обект: „Преустройство на ресторантска част на подземен етаж за обособяване на самостоятелен обект – Пакетажно на хранителни продукти” и "Ремонт на градина" на ресторант Дивака ул. „Христо Белчев“ №16, София.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ВИМ ГРУП“ ООД

ОБХВАТ НА ДЕЙСНОТИТЕ: ремонт на външна настилка плочки, полагане на мазана хидроизолация, доставка и монтаж на мазана хидроизолация, демонта и последваща монтаж на осветителни тела, доставка и монтаж на метална конструкция, направа на ГК стена.