Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: „ПОДПОРНА СТЕНА КВ. БОЯНА СОФИЯ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КОМАНС 2000" АД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи за изграждане на подпорна стена