Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: Пътен тунел „Витиня“ - лява тръба, при км 32+260 на АМ „Хемус“ – част „Конструктивна“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ” ЕАД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи по изпълнение на тротоари и пешеходни тунели, монтаж на дренажна тръба и направа на бетонов кожух; монтажа на XPS по конструктивни фуги, оформяне на стойки за вентилатори; довършителни работи по байпас 1 и 3 и други.