Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 "КАЛОТИНА-П.В. ХРАБЪРСКО" ОТ КМ 15+500 ДО КМ 32+449.08 И ЕТАПНИ ВРЪЗКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: изпълнение на армонасипни стени, вкл. монтаж на панели, нивелиране, оптягане на колани и уплътняване на насипа, полагане на бетон за армонасипи, наем на тежка строителна механизация.