Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: Строително-монтажни и ремонтни дейности на обект Магазин А1 София - "Парадайз център"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕВРОБИЛД ГРУП 2003“ ЕООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: демонтажни работи и строително-монтажни работи по част: Архитектура и част Конструктивна - стени, тавани и подови настилки.