Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: ЦДГ 112 Детски свят – гр. София, кв. Бояна, ул. Детски мир №5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГ № 112 ”Детски свят”

ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ: тераса: демонтажни работи на съществуваща настилка, почистване на основата, полагане на хидроизолация, замазка, нова гумена настилка, преработка на метален парапет, боядисване парапет. Вътрешни помещения: разрушителни и демонтажни работи на съществуващи компрометирани стени, тавани и инсталации; грундиране, полагане на мазилка, боядисване стени и тавани, полагане на фаянс, доставка и монтаж на алуминиеви врати; направа на нова ВиК и ел инсталации.