Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации
Реализирани обекти