Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Инженеринг по пристрояване на две Детски Ясли - гр. София

 

НОВА СТРОИТЕЛНА ИДЕЯ ЕООД подписа договор със СО за обект Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции: Детска ясла №45 - район Лозенец и Детска ясла №46 - район Лозенец, като част от консорциум "СОДЕЯ" ДЗЗД.