Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Нова строителна идея“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

На 13.12.2021 г. „Нова строителна идея“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1616-C01 приn безвъзмездно финансиране в размер на 50 000, 00 лева, от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.