Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Управление на имоти

"Нова Строителна Идея" ЕООД предлага следните услуги в областта на управлението и поддръжката на имоти:  

  • Стопанисване на жилищни и търговски имоти. Представителство на собственика и защита на неговите права.
  • Управление на жилищни и офис сгради, комплекси, търговски площи и центрове.
  • Отдване под наем. Събиране на дължими наемни вноски. Мениджмънт на наеми.
  • Ремонтни дейности. Изпълнение на интериорни проекти. Поддръжка на сгради.
  • Управление на общи части в жилищни сгради. Професионален домоуправител.
  • Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, доставящи – електричество, вода, отопление или газ в имота, както и сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги – (Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
  • Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
  • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;
  • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост.