Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Инвестиции

Инвестиционната политика на "Нова Строителна Идея" ЕООД е фокусирана върху изцяло затворен бизнес цикъл: планиране и проучване на пазара; избор на локация в райони с висок потенциал за развитие и за възвръщаемост на инвестициите; проектиране на сгради и комплекси с максимално ефективно разпределение и усвояване на жилищните пространства; управление на строителния процес; продажба на недвижими имоти; договаряне на преференциални условия за нашите клиенти с водещи банки.