Нова строителна идея ЕООД

Строителство, инвестиции, консултации

Строителна компания „НОВА СТРОИТЕЛНА ИДЕЯ“ ЕООД е създадена през м. Март 2018г. с основна дейност строителство на жилищни и нежилищни сгради, довършителни и ремонтни дейности, инвестиции в строителство и консултантски услуги.

Екипа от специалисти, работещи за дружеството, са с дългогодишен опит в бранша и притежават необходимите умения и квалификация за изграждането и завършването на проектите качествено и в срок. 

Екипа на компанията е участвал при изпълнението на множество обекти от Високо строителство /пълен инженеринг/ и Ниско строителство, катко в България така и в чужбина с общо РЗП над 58 000 м2 .

Основните направления, в които работи компанията в момента са:

  • Изграждане на обекти от гражданското и инфраструктурното строителство;
  • Преустройство и ремонт на съществуващи сгради и съоръжения;
  • Консултантски услуги;
  • Подръжка и обслужване на сгради и жилищни комплекси.
Високо строителство
Инфраструктурно строителство
Земни работи
Инсталации - ВИК, ЕЛ, ОВК
Ремонтни дейности
Управление на имоти